Segélyhívó

Valós idejű  szociális / egészségügyi távfelügyeleti jelzőrendszerünk olyan idős, beteg, egyedülálló vagy szociálisan rászorultaknak készült, akik saját otthonukban, megszokott környezetükben szeretnének maradni, mégis folyamatos odafigyelést igényelnek.

Segélyhívó időseknek, rászorulóknak

Milyen előnyöket kínál a mobil szociális távfelügyeleti jelzőrendszer?

 • Biztonságérzetet ad használóinak
 • 24 órán át állandó felügyelet a település bármely pontján
 • Segélyhívás egyetlen gomb megnyomásával
 • Jelzőkészülék, amely a 24 órás diszpécserközponttal kommunikál
 • Biztonságos és stabil üzemeltetés
 • Kétirányú hangkapcsolat
 • Vészhelyzet esetén azonnali intézkedés
 • Elektronikus nyilvántartás
 • Folyamatos rendszerállapot figyelés, ellenőrzés
 • Helyszíntől távol történő adattárolás
 • Hiteles nyilvántartás
 • Szoftveres naplózás
 • 24 órás távfelügyeleti diszpécserközpont
 • Távoli betekintés a naplófájlba mobil és vezetékes Internet segítségével

Milyen jelzéseket küld a készülék a távfelügyeleti központnak?

 • Bekapcsolás / Kikapcsolás
 • Töltöttségi állapot és térerő
 • Töltés alatt / töltés megszakadt
 • Feltöltve
 • Ütés, mechanikai erőhatás
 • Segélykérés
 • Operátor / visszahívás kérése

Alkalmazási területek:

 • Idős embereknek, akik egyedül élnek
 • Beteg embereknek, akiknél azonnali segítség kell
 • Egyedülálló embereknek
 • Szociálisan rászorulóknak

Ezeken a területeken már sikeresen alkalmazzák rendszerünket!

Hogyan működik a szolgáltatás?

 • A szolgáltatás megrendelése előtt egy személyes konzultációt javaslunk, amikor a felügyelni kívánt  személy(ek), kedvezményezett(ek) adatait, egészségügyi állapotát, valamint az intézkedéshez szükséges értesítendő személyek nevét, elérhetőségeit a távfelügyeleti szoftverbe rögzítjük.
 • A segélyhívó beüzemelését követően az ügyféllel megkötjük a távfelügyeleti szerződést, mellyel kezdetét veszi a szolgáltatás.
 • Diszpécserközpontunk a nap 24 órájában folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a védett személy(ek) és/vagy kedvezményezett(ek)nél lévő készülék műszaki állapotát, valamint a tőle érkező jelzésekre egy előre meghatározott feladat szerint azonnal intézkedik.
 • A segélyhívó készülék az Interneten keresztül folyamatosan kommunikál a távfelügyeleti központtal, ami visszajelzi részére, hogy a segélyhívást a diszpécserszolgálat rögzítette. Adott esetben hangkapcsolat kezdeményezhető az ügyfél és a diszpécserközpont között, amely segítségével pontosan felmérhető a jelzés komolysága az ügyfél fizikai állapota és ez által eldönthető a segítségnyújtás mértéke.
 • Adott esetben az illetékes szervek, mentők azonnali értesítése.
 • A készülék akkumulátorral üzemel, amely a töltöttség kritikus csökkenése esetén jelzést küld a központnak. Így az üzemeltetőt a készüléken keresztül visszahívhatjuk, hogy azonnal töltse fel a készüléket.
 • Egy speciális karóra segítségével az ügyfél a készüléktől 30-50 m-es körzetben mobilan közlekedhet, ami hasonlóan a segélyhívó készülékhez szintén nyomógombos funkcióval van ellátva vészhelyzet esetére.

Szolgáltatatás havi díja:

A szolgáltatás havi díja - a GPRS technológiának köszönhetően - roppant kedvező, mivel az egy napra eső üzemeltetési költség mindössze egy csésze kávé árával mérhető.

A GPRS segélyhívó rendszer leírása

Gondozott jelzőkészüléke

A  MedCare készülék GSM/GPRS kommunikációra épül, melyhez a mobilszolgáltatók vezeték nélküli hálózatát veszi igénybe. A mobil technológiának köszönhetően így a gondozott bármikor elhagyhatja a lakását, mégis állandó felügyelet alatt marad.

A készüléket övcsipesszel együtt szállítjuk, hogy az testen viselhető legyen. A hordozható készülék erősített műanyag házzal és cseppálló fóliabillentyűzettel rendelkezik, hogy a folyamatos igénybevétel során bekövetkező ütések és szennyeződések ne befolyásolhassák a működését.

MedCare segélyhívó

A jelzőkészülék üzemeltetése a gondozottaknak többletköltséget nem okoz, mivel a havi szolgáltatás díja tartalmazza a készülékben lévő SIM kártya előfizetési- és adatforgalmi költségeit, melyet az állam a gondozottakért igényelhető normatíva alapján finanszíroz az önkormányzat részére.

Készülékünk és rendszerünk rendelkezik kétirányú adat- és hangkommunikációval, így az eleget tesz a hatályban lévő MSZ EN 50134-1 sz. magyar szabványnak.

A jelzőkészülék használata roppant egyszerű. A felhasználó a készülék fóliabillentyűzetén, vagy a csuklóján található segélyhívó gomb megnyomásával kérhet azonnali segítségnyújtást a felügyeleti állomástól. Ezt követően a készülék egy státusz LED megvilágításával tájékoztatja a felhasználót, a felhívhatósághoz való hozzájárulásról (Behallgatás elleni védelem).

A készülék csak ebben az esetben engedélyezi, hogy az operátor hangkapcsolatot létesíthessen a felhasználóval

A szolgáltatás folyamatos végzését veszélyeztető körülmény bekövetkeztekor -a felhasználó engedélyezése nélkül is- felhívható a készülék, ha a felhasználó valami okból nem biztosította a zavartalan üzemeltetés feltételeit.

Alacsony akkufeszültség esetén a készülék jelzést küld a felügyelet részére, ha a készülék tasztatúráján elhelyezett státusz LED már legalább 10 perce világítva jelezi a felhasználónak a töltés szükségességét. Ilyen esetben a felügyeleti állomás operátora felhívhatja a felhasználót, és szóban tájékoztathatja a töltés szükségességéről. Minden hanghíváskor a készülék hangos sípszóval jelzi a felhasználónak az operátor sikeres bejelentkezését.

A jelzőkészülék 1db 1200mAh-ás Li-ion akkumulátort tartalmaz, melyre 6 hónap garanciát vállalunk! Ez a Li-ion akkumulátor minimum 8 óra készenléti időt tud biztosítani hálózattól függetlenül. A tartós igénybevétel miatt javasoljuk évi egy alkalommal az akkumulátor cseréjét! Gyenge akkufeszültség esetén a készülék eseményjelzést küld a felügyeleti állomás részére.

Szerződéskötés esetén a jelzőkészülékre 24 hónap garanciát, meghibásodásukkor pedig, azonnali cserét biztosítunk.

A jelzőkészülék privát használatra is alkalmas, mivel támogatja a hagyományos mobiltelefonoknál alkalmazott feltöltő kártyás beszéd célú szolgáltatást. Így a gondozott három szabadon programozható gyorshívó gomb segítségével bármikor kapcsolatba léphet szeretteivel, amennyiben vásárol feltöltő kártyás beszéd célú szolgáltatást.

A Házi gondozó jelzőkészüléke

A beteglátogató személyzet részére egy 6 nyomógombbal ellátott, hordozható GSM/GPRS mobil jelzőkészüléket javaslunk, mely a  RFID PATROL nevet viseli. Ez egy speciális ipari mobiltelefon, ami egy beépített rádiófrekvenciás olvasóval rendelkezik. A készülék használatával folyamatosan ellenőrizhető a különböző feladatok ellátásáért felelős személyek munkája.

Munkatársai – a munkavégzéshez kötődő helyen létesített – ellenőrző pontoknál történő bejelentkezéssel igazolják a feladat elvégzését, melyet a készülék GPRS hálózaton keresztül továbbít a diszpécserközpont felügyeleti szoftverébe. Vagyis a személyzet az ellenőrző pont érintésével igazolja a kiérkezés tényét, pontos idejét.

Ezt a diszpécserközpont számítógépes szoftvere egy adatbázisban rögzíti és feldolgozza a beérkező adatokat. Ezek elemzése és kiértékelése után automatikusan megjeleníti az eredményeket a diszpécser számítógépén.

Készülékünk és rendszerünk segítségével folyamatosan lekövethető és ellenőrizhető a személyzet munkája. Így arról is értesülhet, ha egy munkatársa nem a megfelelő időben végezte el a feladatát.

A felügyeleti szoftverben található intervallumfigyelés segítségével minden egyes feladat ütemezhető, így a munkavégzés egy előre elkészített forgatókönyv alapján történik. Ha a személyzet a feladatot előbb vagy később teljesíti (nem várt esemény), azt a szoftver riasztásként jelzi. Ilyen esetben a szolgálatot teljesítő diszpécser megkezdi az intézkedést, vagyis felhívja a feladathoz rendelt személy RFID PATROL készülékét és szóban tájékoztatja a mulasztásról.

A diszpécser és a személyzet RFID PATROL készülékei között történő beszélgetések minden esetben hangrögzítésre (LINErec) kerülnek, így a visszaélések teljes mértékben visszaszoríthatók, valamint az események a későbbiek folyamán is könnyen visszakereshetők.  A házi gondozó ellenőrző készüléke és a felügyeleti szoftver együttes alkalmazása manipulálatlan visszacsatolást nyújt a munkavégzésről!

A készülék alapesetben kihangosított módban működik, hogy kényelmessé tegye a munkavégzés közben létrejövő beszélgetést anélkül, hogy azt fülhöz kellene szorítani. Fülhallgató (headset) csatlakoztatását csendes mód esetén javasoljuk.

A készülék rögzítése roppant egyszerű, mivel fali tartóval és övcsipesszel együtt szállítjuk. Tápellátása történhet hálózatról, vagy belső akkumulátorról. A felhasználó tájékoztatására szolgáló műszaki állapotjelzéseket, a készülék fóliatasztatúráján található LED-ek mutatják. A nyomógombokhoz rendelt üzenetek továbbítása a jelzőkészüléken keresztül teljesen automatikus.

A jelzőkészülék privát használatra is alkalmas, mivel támogatja a hagyományos mobiltelefonoknál alkalmazott feltöltő kártyás beszéd célú szolgáltatást. Így a házi gondozó három szabadon programozható gyorshívó gomb segítségével bármikor kapcsolatba léphet kollégáival, amennyiben vásárol feltöltő kártyás beszéd célú szolgáltatást.

Kigészítő hangrögzítő berendezés

Távfelügyeleti rendszerünk kiegészítő berendezése a LINErec hangrögzítő, mellyel analóg, ISDN, GSM és VoIP (pl. Skype) vonalakat is rögzíthetünk. A hangfájlok adatbázisban kerülnek tárolásra, ami a későbbiek folyamán könnyű visszakereshetőséget biztosít az üzemeltetés számára. A diszpécser, a gondozott és a házi gondozó jelzőkészülékeivel díjmentesen beszél, miközben minden hangrögzítésre (LINErec) kerül. Hangrögzítőnk alkalmazásával a visszaélések teljes mértékben visszaszoríthatók.

GPRS  átjelző készülék egyéb alkalmazási területei

1) Lakások vagyonvédelme

Bármilyen vagyonvédelmi rendszerhez illeszthető, amely rendelkezik beépített telefonkommunikátorral és kezeli a Contact ID protokollokat. Épületfelügyeleti-rendszerrel kiegészítve egyetlen egy GPRS átjelző berendezés több, csillagpontosan felfűzött riasztórendszer jeleit képes továbbítani. Alkalmazásával tetemesen csökken egy társasházban az egy végpontra (lakásra) jutó beruházási költség, ugyanakkor növekszik a biztonsági szint. Magyar termék, 3 év garancia.

2) Műholdas járműkövetés

Bármilyen gépjármű távfelügyeletét biztosítja. A csatlakozási felület lehet a gép által biztosított interfészen keresztül vagy a gépjárműből kivett kontaktusok, szenzorok által. A távfelügyeleti vezérlő szoftver lehetőséget teremt a gépjárművek állandó kontrollálhatóságára, az esetleges hibajelenségek időbeni diagnosztizálására (akku hiba, rongálás, stb.) valamint műholdakon keresztül történő pozicionálásra, követésre (logisztika). Magyar termék, 3 év garancia.

3) Tűz, füst, CO jelző

Bármilyen füst- és tűzjelző valamint CO jelző rendszerhez illeszthető. Épületfelügyeleti rendszerrel kiegészítve egyetlen egy GPRS átjelző berendezés több, csillagpontosan felfűzött riasztó-, tűzjelző-, CO jelző rendszer jeleit képes továbbítani. Alkalmazásával tetemesen csökken egy társasházban vagy irodaházban az egy végpontra (lakásra, irodára) jutó beruházási költség, ugyanakkor növekszik a biztonsági szint. Magyar termék, 3 év garancia.

4) Liftek

Bármilyen felvonó távfelügyeletét biztosítja, amely képes különböző állapotjelzések átadására. Vészjelzés esetén a készülék kétirányú fónikus kapcsolatot létesít a felvonóban rekedt utasok és a távfelügyeleti állomás között. Magyar termék, 3 év garancia.

5) Nővérhívó

Idős emberek, gyerekek otthoni távfelügyeletét biztosítja. A felhasználó egy gomb megnyomásával jelzi a távfelügyeleti állomásnak az esetleges veszélyhelyzetet. A diszpécser és az ügyfél között létrejövő kétirányú fónikus kommunikáció befejeztével megkezdődhet az intézkedési folyamat. Magyar termék, 3 év garancia.

6) Játék-, nyerő-, zenegépek

Bármilyen játék-, nyerő-, parkoló-, zene-, és egyéb pénzbedobó automata távfelügyeletét biztosítja. A csatlakozási felület lehet a gép által biztosított interfészen keresztül vagy a gépből kivett kontaktusok, szenzorok által. A távfelügyeleti vezérlő szoftver lehetőséget teremt az automaták állandó kontrollálhatóságára, az esetleges hibajelenségek időbeni diagnosztizálására (pénz elakadás, 230V hálózat megszűnése, rongálás, stb.) Magyar termék, 3 év garancia

7) Műszaki berendezések

Alkalmas különböző gyártógépek, töltősorok, hűtőberendezések, csomagológépek, liftek, villamos kapcsoló berendezések, szabályozó rendszerek komplett műszaki távfelügyeletére. A távfelügyeleti vezérlő szoftver lehetőséget teremt a berendezések állandó kontrollálhatóságára, az esetleges hibajelenségek időbeni diagnosztizálására.

8) Italautomaták

Bármilyen ital automatához csatlakoztatható. A csatlakozási felület lehet a gép által biztosított interfészen keresztül vagy a gépből kivett kontaktusok, szenzorok által. A távfelügyeleti vezérlő szoftver lehetőséget teremt az automaták állandó kontrollálhatóságára, az esetleges hibajelenségek időbeni diagnosztizálására (üdítő elakadás, 230V hálózat megszűnése, rongálás, stb.) fogyasztási szokások analizálására (reklámok mérhető értéke), távoli vezérlésére (áremelés, árcsökkentés) és kezelésére harmadik személy beavatkozása nélkül.

9) Őrjárat ellenőrzés

Őrjárat ellenőrző szolgáltatás segítségével irodájából vagy akár otthonából bármikor nyomon követhető az őrök munkavégzése! A korábbi őr ellenőrző rendszerek hátránya, hogy időnként mindenképp ki kell menni a helyszínre, ki kell olvasni, elemezni kell a keletkezett óriási keletkezett adatmennyiséget. Ez rengeteg idő és energia ráfordítást igényel. Probléma ha megtelt a memóriája, nem  működik tovább.

Az új rendszerek használatakor  nem kell kimenni a telephelyre és eszközöket kiolvasni, nincs szüksége speciális programokra, laptopra, alkalmazottra. Mindössze egy internet kapcsolattal rendelkező számítógépre . Ennek köszönhetően bármikor, bárhonnan nyomon követhetők az őrök tevékenysége, sőt bármikor beavatkozhatnak amennyiben az őr egy esetleges elalvás vagy más körülmény miatt nem ér ki a megadott időben az ellenőrző ponthoz.

A GPRS előnyei a hagyományos felügyeleti rendszerekkel szemben:

 • alacsony bekerülési ár
 • alacsony üzemeltetési költség
 • egyedi szolgáltatások
 • ingatlan értéknövelő tényező