Hibakeresési útmutató

A téves riasztások leggyakoribb okai:

 • a hazaérkezéskor elfelejtik kikapcsolni a rendszert, vagy hibásan ütik be kódot
 • a nyitva maradt ajtó/ablak (a levegőmozgás a hely infratartományában jelzést indukál)
 • az épületben maradt  háziállat
 • az érzékelő közelébe került vagy azon átmászó rágcsálók
 • az érzékelőre mászó vagy annak belsejébe (lencsére) fészkelő pókok, nagyobb rovarok
 • az utólagosan beszerelt klímák, szellőzők vagy hirtelen hőmérséklet változást okozó gépek, berendezések
 • az érzékelők látószögébe kerülő ideiglenesen elhelyezett függesztett vagy belógó mozgó dekoráció vagy egyéb tárgyak
 • az elektromos hálózat által keltett zavarok, rádióhullámok
 • a közeli erős vihar, villámcsapások
 • a lehulló vakolat, piszok.

Mielőtt szerelő segítségét kérjük előbb vizsgáljuk meg ,hogy a fenti okok miatt következett-e  be a riasztás.

Amennyiben elkerülhetetlen a technikai segítség, úgy annak kiérkezéséig tegyük a következőek:

 • A kód beütéséval próbáljuk kikapcsolni / hatástalanítani a szirénázó riasztót.
 • A felhasználói útmutató vagy telefonon kért technikusi segítséggel hidaljuk át (söntöljük ki) a hibás zónát, hogy ne zavarja indokolatlanul a szomszédokat.

A szerelő az esetek többségében kicseréli a meghibásodott érzékelőt, mivel javításuk gazdaságtalan és ismételt szerelői kiszállási költséget generálna.

Ha a riasztások nem folyamatosak csak időnként, alkalomszerűen következnek be akkor:

 • a szerelő első lépésben megkísérli lejjebb venni az érzékelő érzékenységét és ellenőrzi a vezetékek épségét
 • ha ez nem vezet eredményre, akkor a téves riasztást okozó érzékelő zónájára kötött érzékelőt (ha több van rajta, akkor azok számának felét) leköti, így következtetni lehet arra, hogy melyik okozhatta a riasztást
 • ha ez sem vezet eredményre, akkor a központ zónabemeneteit cseréli fel
 • kicseréli az érzékelőt.

Vegyük figyelembe, hogy sok esetben a többszöri kiszállás és hibakeresés költsége jóval magasabb lehet, mint a feltételezett hibás érzékelő azonnali cseréje. Így azonban ritkán, de előfordulhat, hogy a csere után továbbra is  téves riasztások jönnek  a nevezett zónából. Természetesen ebben az esetben a feleslegesen kicserélt érzékelőt az ügyfélnek nem kell kifizetnie.